wersja beta / verze test

KURZ POLŠTINY
RYCHLOKURZ POLŠTINY

Kto to jest?

Zadejte své jméno a začněte se učit

Vstup do kurzu

Vítejte na stránkách věnovaných jazykovému kurzu polštiny. Věříme, že čas strávený na tomto webu vám umožní naučit se základy tohoto krásného jazyka nenásilným způsobem

Polština

Polština (polsky język polski, polszczyzna) patří mezi západoslovanské jazyky stejně jako čeština, slovenština a lužická srbština. Náleží tedy mezi slovanské jazyky, do rodiny jazyků indoevropských. V 10. století byly čeština a polština v podstatě stále jeden jazyk, pak se začaly od sebe rozcházet, ale ještě ve 14. století si Češi a Poláci bez problémů rozuměli. Řada církevních slov je podobná češtině i z toho důvodu, že Poláci přejali křesťanství od Čechů. V průběhu staletí polština přejala hodně slov cizího původu (z latiny, francouzštiny, němčiny, češtiny), v jazyce ale nedošlo k výraznějším puristickým zásahům. Dnes je v polštině stále zachováno mnoho archaických znaků, které čeština opustila - např. spřežky, které čeština nahradila písmeny s diakritikou.

Polsky se mluví nejen v Polsku, ale i na územích sousedních států s polskou menšinou – v Česku (Těšínsko) ← spíše Slezsky; na Slovensku, Ukrajině, v Bělorusku, v Litvě. V důsledku mnoha vystěhovaleckých vln od konce 19. století letech existují polsky hovořící menšiny ve velké části světa

(wiki)

Užitečné informace

Česko-polský slovník:

http://www.finito.zanet.pl/czeski/slowniktematyczny.pdf


Základy mnoha cizích jazyků včetně polštiny pro Čechy a češtiny pro Poláky:

http://www.internetpolyglot.com


Časování více než 470 polských sloves:

http://www.tastingpoland.com/language/verb/verb_infinitives.html

Polština